Program szwajcarski

Logo SwissContributionProgramme

 

 

Wiatrakowo uczestniczy w programie o nazwie:

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie
konsensusu społecznego na rzecz
zrównoważonego rozwoju subregionu
w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego:
Nałęczów – Puławy –Kazimierz Dolny”

 

 

Działanie Rozwój infrastruktury i usług turystycznych
Nabór Działanie: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolnywspółfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Nr publikacji Numer publikacji: 2/LPK/IUT/2013

 

 

 

 

 1. Informacje ogólne

 

1.       Imię i Nazwisko/ Nazwa Beneficjenta Stanisław Lenart Faktor

 

2. Adres Beneficjenta Cholewianka 6024-120 Kazimierz Dolny

 

3. Wartość dofinansowania 49970 CHF
 

 

 

 

4. Tytuł i cel Projektu Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni. Modernizacja i doposażenie 4 pokoi z przeznaczeniem na wynajem.Wyposażenie werandy i tarasu  w meble rekreacyjne, oraz w promienniki ciepła.Wykonanie parkingu. Przygotowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Doposażenie kuchni w urządzenia kuchenne. Rozbudowa strony internetowej.Podniesienie jakości świadczonych usług. 
Nr umowy 62/2/LPK/IUT/5/2013

 

5. Miejsce realizacji Projektu CHOLEWIANKA 60 24-120 KAZIMIERZ DOLNY

 

6. Termin realizacji Projektu Data rozpoczęcia 10.10.2013
Data zakończenia 30.04.2014

 

7. Dane kontaktowe osoby sporządzającej raport Imię i nazwisko Stanisław Lenart
 
Adres e-mail wiatrakowo@wiatrakowo.pl

 

Produkty, które powstały w wyniku projektu:

 

 1. Zamknięta całoroczna, ogrzewana weranda.
 2. Wyposażenie werandy i tarasu w meble rekreacyjne.
 3. Wyposażenie kuchni.
 4. 4 wyposażone pokoje o wysokim standardzie.
 5. Utwardzone, estetyczne miejsca parkingowe.
 6. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z atrakcjami.
 7. Rozbudowana strona internetowa z wersją w języku niemieckim.

 

Korzyści z realizacji projektu:

 • Zwiększenie możliwości prowadzenia warsztatów tematycznych.
 • Zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi grup zorganizowanych.
 • Wzrost satysfakcji i zadowolenia wśród turystów.
 • Wzrost liczby turystów poza sezonem.
 • Wydłużenie czasu pobytu turystów.
 • Wzrost liczby turystów z zagranicy odwiedzających gminę i subregion.
 • Wzrost liczby lokalnych partnerstw i świadomości o korzyściach płynących ze współpracy podmiotów turystycznych w subregionie.
 • Rozwój nowych produktów (np. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza) poprzez łączenie już istniejących produktów.
 • Zwiększenie dochodów.
 • Silniejsza promocja Wiatrakowa i subregionu.

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribiution.admin.ch/poland

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo SwissContributionProgramme

 

opublikowano: 2013-12-11  8.10

protokol 2 z wyboru ofert doposażenia w stoly

protokół 2 z braku wyboru ofert promienniki ciepła

opublikowano: 2013-11-29  8.00

Zapytanie ofertowe 

dotyczące doposażenia werandy w meble, doposażenie pokojów w wykładziny podłogowe, telewizory, szafy materace

 • Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni.
 • Modernizacja i doposażenie 4 pokoi z przeznaczeniem na wynajem.
 • Wyposażenie werandy i tarasu  w meble rekreacyjne, oraz w promienniki ciepła.
 • Wykonanie parkingu.
 • Przygotowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
 • Doposażenie kuchni w urządzenia kuchenne.
 • Rozbudowa strony internetowej.

  w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/5/2013 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

zalacznik nr1g zapytanie ofertowe meble, materace, telewizory,wykładzina podłogowa

Drugie zapytanie ofertowe 

dotyczące doposażenia werandy w 3 promienniki ciepła 

 • Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni.
 • Modernizacja i doposażenie 4 pokoi z przeznaczeniem na wynajem.
 • Wyposażenie werandy i tarasu  w meble rekreacyjne, oraz w promienniki ciepła.
 • Wykonanie parkingu.
 • Przygotowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
 • Doposażenie kuchni w urządzenia kuchenne.
 • Rozbudowa strony internetowej.

  w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/5/2013 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

zalacznik nr1f zapytanie ofertowe promienniki ciepła


opublikowano: 2013-11-28  10.40

Informujemy, że do 21.11.2013 r.  do Biura FAKTOR Stanisław Lenart w Cholewiance wpłynęły  następujące oferty na zapytania ofertowe

 

Poniżej zamieszczamy zestawienie protokołów ze złożonych ofert.

protokol braku wyboru ofert doposażenia w stoly

protokol braku wyboru ofert wykladzin podlogowych

protokół z wyboru ofert doposażenie kuchni

protokół z wyboru ofert promienniki ciepła

protokół z wyboru oferty rozbudowa strony internetowej

Zapytanie ofertowe 

dotyczące 

 • Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni.
 • Modernizacja i doposażenie 4 pokoi z przeznaczeniem na wynajem.
 • Wyposażenie werandy i tarasu  w meble rekreacyjne, oraz w promienniki ciepła.
 • Wykonanie parkingu.
 • Przygotowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
 • Doposażenie kuchni w urządzenia kuchenne.
 • Rozbudowa strony internetowej.

  w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/5/2013 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

opublikowano: 2013-11-13  19.00 

zalacznik nr1a zapytanie ofertowe piec, zmywarka

zalacznik nr1b zapytanie ofertowe promienniki ciepła

zalacznik nr1c zapytanie ofertowe strona internetowasrozbudowa

zalacznik nr1d zapytanie ofertowe wykładzina podłogowa

zalacznik nr1e zapytanie ofertowe szafy stoły witryna

Zapytanie ofertowe

 

 • dotyczące Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni. Wykonanie parkingu  

 w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/5/2013

 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

opublikowano: 2013-10-11  11.00 

 

 

załącznik nr1 zapytanie ofertowe rozbudowa

załącznik nr2 Rozbudowa budynku mieszkalnego-taras-S Lenart

zalacznik nr3 Rozbudowa budynku mieszkalnego-Parking-S Lenart

załącznik nr4 Rozbudowa budynku mieszkalnego-weranda-S Lenart

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg 


 

 

Zestawienie ofert na
 • Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni. Wykonanie parkingu 

 w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/5/2013

 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

 opublikowano: 2013-10-19  21.00

Informujemy, że do 18.10.2013 r. do godz. 12.00 do Biura FAKTOR Stanisław Lenart w Cholewiance wpłynęły 2 oferty.

 

Poniżej zamieszczamy zestawienie złożonych ofert.

protokół z wyboru ofert budowa

Oferta firmy PHU Zbigniew Boroch, Cholewianka 41, 24-120 Kazimierz Dolny  odpowiada wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu  „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Wiatrakowo. All Rights Reserved.


Hit Counter by latest gadgets